Stat-X släcksystem i Trafikverkets framtida Teknikhus

Trafikverket har valt Stat-X släcksystem i prototypanläggning bestående av samtliga 5 Teknikhus på västra stambanan mellan Göteborg och Alingsås.

Släcksystemet är uppkopplat mot och integrerat i Trafikverkets driftövervakningscentral i Göteborg där även övervakning av släcksystemet sker.

I varje Teknikhus har installerats släckgeneratorer i två rum samt i underliggande installationsgolv som samtliga är uppkopplade till centralenheten som i sin tur är uppkopplad mot driftövervakningscentralen i Göteborg.