Stat-X Aerosolgeneratorer

Vid detektion av en brand kan Stat-X®-generatorn aktiveras termiskt, manuellt eller automatisk från en lämplig utlösningsenhet (centralenhet). När generatorn aktiveras producerar den en exceptionellt effektiv, ultrafin Kaliumbaserad aerosol. Brandsläckning uppnås snabbt genom aerosolens ultrafina partiklars interaktion med lågornas fria radikaler. Denna interaktion hindrar spridning och underhåll av lågorna.

Effektiviteten av Stat-X®-generatorerna är ett resultat av den patenterade designen, sammansättningen av aerosolen samt den ultrafina partikelstorleken.

Stat-X®-aerosolgeneratorer är praktiskt taget underhållsfria och har en livslängd på mer än 15 år.

Produktegenskaper

 • Kalium som högeffektivt släckmedel
 • Inte giftigt – inte korrosivt

 • Enkel installation – ej trycksatt- inga tryckbehållare eller rör

 • Miljövänlig – Ingen nedbrytning av Ozonlaget (ODP) = 0, bidrar ej till global uppvärmning

 • Testat och registrerat i förhållande till UL Standard 2127 och MCA.

 • Enkelt underhåll

 • Minimalt underhåll. Inga läckage.

 • Personsäkert vid normal koncentration för släckning

 • Pålitligt och kostnadseffektivt skydd för en lång rad brandfaror

 • Skadar ej elektronisk utrustning eller -lagringsmedia

 • Ingensanering. Enkel rengöring efter släckning – ventilering av utrymmet

 • Kompakt – upp till 90 % reduktion av vikt och volym

 • Mer än 15 års livslängd

Användningsområden

Tack vare sin korta svarstid, låga koncentrationer av släckningsmedel och miljöegenskaper, kan Stat-X® brandsläckningssystem användas i kritiska områden för en rad olika branscher och situationer.
Aerosolgeneratorer är lämpade för, och används idag i:

 • Telecom- och datarum

 • Serverrum

 • Basstationer för mobiltelefoni

 • Processkontrollrum

 • Produktionsmaskiner

 • El-/elektronikskåp

 • Turbin-/generatorhus

 • Ställverk-/ transformatorrum

 • Hydraulik-/ kompressorrum

 • Lagerrum för brandfarligt material

 • Marina motor- och maskinrum

 • Motorrum i fordon

 • Fritidsbåtar

RÄTT LÖSNING

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just dina behov för brandsläckning. Läs mer om våra släcksystem

  System Stat-X Brandsläckning

  Stat-X generatorer för fast installation

  Stat-X First Responder

  Projektering & Service