First Responder (Släckgranat)

Stat-X® First Responder är en effektiv produkt som är utvecklad för första insats vid brandsläckning. Den ger skydd även för personer som medverkar i brandsläckningen. Fysiskt och funktionellt påminner den om en rökgranat med den väsentliga skillnaden att den producerar en mycket effektiv brandsläckande aerosol.

Godkänd av MSB för hantering, lagring och transport.

 • Första insats
 • Skyddar insatspersonal

 • Räddar liv och egendom

En säkerhetsprodukt för:

 • Först på plats

 • Fordonsförare

 • Räddningstjänst

 • Polis

 • Säkerhetsföretag

 • Väktare

 • Vaktmästare

 • Receptionspersonal

 • Underhållspersonal

 • Säkerhetspersonal

 • m.fl.

Användningsområden

 • Inom ett område av 20-30 m3 sker en betydlig nertryckning av branden, eventuellt full släckning. För större rum bör flera enheter användas samtidigt.

 • Aerosolen frigörs och sprids i en cirkel runt enheten under ca 20 sekunder.

 • Syrenivån i rummet reduceras inte. First Responder stoppar branden genom att aerosolen reagerar med lågornas fria radikaler (O,H,OH), utan att ändra atmosfären i rummet.

Innehåller samma effektiva släckmedel som aerosolgeneratorer för fasta släckanläggningar. Detta släckmedel hör till de mest effektiva som för närvarande finns tillgängliga.

Produkten utvecklad för för att slå ner och eventuellt helt släcka branden. Varje totalsläckning är en extra bonus. Allt i syfte att i ett tidigt skede aktivt bidraga till brandsläckningen och att vara till skydd för brandbekämpningspersonal samt rädda liv och egendom på brandplatsen

First Responder är enkel att ta med sig tack vare sitt lilla utrymmesbehov.
Aktiveras genom att avlägsna säkerhetssprinten. Enheten kastas därefter in i,eller nära branden där släckmedlet strömmar ut efter ca 5 sekunder. Släckmedlet svävar i rummet och bidrar därmed till brandsläckningen under lång tid.

RÄTT LÖSNING

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just dina behov för brandsläckning. Läs mer om våra släcksystem

  System Stat-X Brandsläckning

  Stat-X generatorer för fast installation

  Stat-X First Responder

  Projektering & Service