Holmbergs levererar Stat-X släcksystem för ställverksbyggnad (Operatörshuset) hos Kraftnät Åland.

Anläggningen hör till högspänningskabeln som ligger som sjökabel från Sverige till Åland.

Läs mer om Kraftnät Åland
http://www.kraftnat.ax/