Släcksystem Stat-X2024-02-27T13:03:23+01:00

SLÄCKSYSTEM MED STAT-X

Med ett släcksystem från Stat-X skyddar du värdefull utrustning och ser till att du snabbt släcker en brand med minimal påverkan. Genom att investera i ett släcksystem anpassat för just din verksamhet och dina behov möjliggör du snabb återgång till fortsatt verksamhet efter ett brandtillbud. Vi på NE Fire Protection gör, utifrån dina lämnade uppgifter, en analys av ditt behov och föreslår sedan den bästa lösningen av släckutrustning och detektering. Vi kommer även ut på plats för en mer ingående analys av dina behov och lösningar om så erfordras.

Vårt system, som är både effektivt och miljövänligt, är utformat för att tillgodose dina säkerhetsbehov med högsta precision. Nedan kan du läsa mer om hur vårt släcksystem med Stat-X fungerar.

RÄTT LÖSNING

Vi kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just dina behov för brandsläckning. Läs mer om våra släcksystem

  SÅ FUNGERAR SLÄCKSYSTEMET

  Vid detektion av brand aktiveras Stat-X®-generatorn manuellt, termiskt eller automatiskt från en centralenhet. När generatorn aktiveras genereras en högeffektiv, ultrafin kaliumbaserad aerosol. Släckningen sker genom aerosolens ultrafina partiklars interaktion med lågornas fria radikaler. Därmed förhindras spridning och underhåll av lågorna.

  • Hög släckeffektivitet

  • Miljövänligt

  • Funktionssäkert

  • Låg systemkostnad

  • Minimalt underhåll

  • Ingen sanering

  • Lång livslängd

  PRODUKTER & TJÄNSTER

  Stat-X generatorer för fast installation

  Vid detektion av en brand kan Stat-X®-generatorn aktiveras termiskt, manuellt eller automatisk från en lämpligutlösningsenhet (centralenhet).

  Stat-X First Responder

  Speciellt avsett för en tidig första insatts vid en konstaterad brandsituation.

  Projektering & Service

  I NE Fire Protections verksamhet ingår projektering, design och dimensionering, kundrådgivning, projektledning, utbildning, certifiering, marknadsföring, installation, underhåll, service och tillsyn, m.m.

  Till toppen