Dafgårds
Dafgårds

Dafgårds har förstärkt sitt brandskydd genom installation av Stat-X aerosolsystem i fabriksanläggningens hetoljerum.
Släcksystemet är uppkopplat mot och aktiveras av fabriksanläggningens centrala detekterings- och larmsystem.