Brand uppstod i slipmaskin under pågående produktionsprocess hos Meritor HVS AB i Lindesberg som omedelbart kunde släckas med Stat-X aerosolsläcksystem.
Bearbetningsmaskinen är utrustad med Stat-X släckgenerator som aktiveras genom temperaturhöjning alternativt genom manuell aktivering.
Personal vid maskinen observerade branden och aktiverade manuellt släckgeneratorn som omedelbart fyllde bearbetningsutrymmet med släckande aerosol vilken släkte branden fullständigt utan påverkan på maskin eller annan utrustning.
Minimala störningar och inga driftstopp i produktionen.

Brandsläckning hos Meritor
Brandsläckning hos Meritor

Stat-X® Aerosolsystem är ett mycket effektivt släcksystem för produktionsprocesser

Den snabba tidiga insatsen är av avgörande betydelse för att minimera skadorna vid en uppkommen brand. Stat-X aerosolbaserade släcksystem startar släckningen omedelbart då detektering av brand sker genom att effektivt sprida släckmedlet i hela utrymmet utan att påverka elektronik eller annan styr-och reglerteknik. Släckmedlet är ofarligt för människor och påverkar inte miljön i övrigt. Ingen sanering erfordras. Det räcker oftast med ventilering av utrymmet och enkel rengöring.