Hämtat citat från Räddningsledaren

Inte bara vatten som släcker

Under senaste åren har nya produkter och tekniker utvecklats för att släcka bränder effektivare. Innehållet i artikeln bygger på examensarbetet Alternativasläcksystem,

En sammanställning av räddningstjänstens erfarenheter som studenterna vid Lunds Tekniska Högskola, Hampus Aronsson och Robin Emanuelsson, gjorde under 2012.

Släckgranat

En släckgranat är en mobil laddning som genererar en aerosol
avsedd för brandsläckning. Laddningen aktiveras genom att en sprint dras ut varpå det dröjer några få sekunder innan aerosolen börjar spridas.
Aerosolen sprids i hela rummet där den slår ner flammorna
med sin termiska och kemiska verkan.

Kommer till sin rätt

Släckgranater innehåller PGA, pyrotekniskt genererade aerosoler. Kemiskt liknar de vissa pulversorter, men kornen är 10-100 gånger mindre. Ett pulverkorn är 0,1 mm och hos PGA mindre än 0,01 mm. Dessutom bildas en del gaser, exempelvis koldioxid. Släckgranaten används så nära branden som möjligt. Då kommer de fina partiklarna till sin rätt och släckeffekten i flamman förbättras av att släckmedlet binder ihop molekylfragment till stabila föreningar.

Ju mer finfördelat släckmedlet är, desto lättare kan det absorbera värme och desto långsammare faller de till marken. Effekterna samverkar vilket betyder att en liten vattendroppe (någon tiondels mm) förångas på ett par dm i heta brandgaser. En stor droppe ( några mm ) passerar däremot i stort sett opåverkad genom heta brandgaser.
De riktigt små dropparna kräver ett slutet utrymme för att komma till sin rätt.