Securitas Sverige AB levererar Stat-X Släcksystem för Alimaks serverhall i Skellefteå.