De flesta bränder ombord på båtar uppstår i maskin- /motorrummet och det finns därmed all anledning att lägga extra omtanke på skyddet av detta.