Holmbergs har installerat Stat-X släcksystem på samtliga Pelletsfabrikens produktionsmaskiner, transportbanor och utsugssystem.

Stat-X installerat på generatorer och generatorslingor, transportörer, pelletspress och monterade på utsugskanaler.