NE Fire Protection har under mars månad levererat en anläggning till Niscayah för installation i utvecklingslaboratorium hos Bombardier i Västerås.

Rummet är drygt 100 m2 stort och med ett antal arbetsplatser för elektronikutveckling.
Totalt 12 st G 2500 E och 1 st G 1500 E generatorer monterad på väggar och i tak.