Stat-X Automatiska släcksystem installerat CloudPros serverhall i Karlstad

Vi har under början av 2018 installerat Stat-X automatiska släcksystem i CloudPros serverhall. Släcksystem i huvudhall samt undergolv och undertak med detektering genom samplingssystem.