Rundbergs Bil & Service

Brandtillbud uppstod i en tillverkningslinje för pelletstillverkning. Samtliga maskin och transportgångar är utrustade med Stat-X släckgeneratorer och sensorkabel för temperaturdetektering.

Temperaturhöjningen aktiverades släcksystemet i tillverkningslinjen och stoppade fortsatt brand. Ingen påverkan på maskiner och utrustning i tillverkningslinjen eller fabriken i övrigt. . Produktionen kunde återupptas omgående efter utbyte av släckgeneratorer.

Stat-X® Aerosolsystem är ett mycket effektivt släcksystem för produktionsprocesser

Den snabba tidiga insatsen är av avgörande betydelse för att minimera skadorna vid en uppkommen brand. Stat-X aerosolbaserade släcksystem startar släckningen omedelbart då detektering av brand sker genom att effektivt sprida släckmedlet i hela utrymmet utan att påverka elektronik eller annan styr-och reglerteknik. Släckmedlet är ofarligt för människor och påverkar inte miljön i övrigt. Ingen sanering erfordras. Det räcker oftast med ventilering av utrymmet och enkel rengöring.