Iver - Where technology meets business
Iver

Två kompletta automatiska Stat-X släcksystem installerade. Ett i rum för databackup och ett i rum för korskoppling.
Leverans inklusive installation, anläggningsprovning och driftsättning.