Numera icke tillåtna släcksystemet med halon som aktivt släckmedel i maskinrummet på isbrytande bogserbåten Victoria har nu ersatts av Stat-X aerosolsläcksystem efter godkännande från Transportstyrelsen.

Holmen Iggesund

Maskinrummet har en bruttovolym på ca 350 kbm där det installerats 8 st. aerosolsläckgeneratorer. För att säkerställa fastsättningen har släckgeneratorerna monterats med speciella förstärkta hållare som svetsats fast i maskinrummet. Allt för att tåla påfrestningar i form av stötar i samband med isbrytning.
Släcksystemet har installerats så att befintligt larm-/detekteringssystem och installerat Stat-X släcksystem är två helt skilda system. Släcksystemet är inte automatiskt aktiverat och aktiveras endast manuellt av befälhavaren från bryggan efter larm från befintligt larmsystem.
I leveransen har ingått samtliga komponenter, installation, anläggningsprovning och driftsättning.