Ö-Varvet

Leverans av Stat-X aerosolbaserade släcksystem till Ö-varvet på Öckerö.

Manuellt aktiverade enheter med som aktiveras med hjälp av dragwires.