Selecta

Selecta installerar Stat-X aerosolbaserade släcksystem i varuautomater för Stockholms tunnelbana

SL har efter fullskaleprov godkänt Stat-X släcksystem för varuautomater i Stockholms tunnelbana.
Godkännandet skedde efter utförd test i skarpt läge där varuautomaten laddades med varor i form av chipspåsar m.m. varefter varorna antändes och automaten stängdes.
Vid fullt utvecklad brand i automaten utlöstes släckgeneratorn och automaten fylldes med släckaerosolen.
Fullständig släckning skedde omedelbart utan någon som helst påverkan på automaten.
Efter utvädring var automaten klar för driftsättning efter att installation av ny släckgenerator skett som görs på mindre än 10 min.

Logo SL
Selecta Varuautomat Stationer