Misana och systerfartyget Misida utrustas med Stat-X termiska släcksystem i respektive hotbox där bränslepumpar, högtrycksrör och diverse utrustning är placerat. Systemen kan även aktiveras manuellt om så skulle behövas.

Vidare väljer man att ytterligare förstärka brandskyddet genom att även ha First Responders tillgängliga för en första släckinsats vid ev. brandsituation ombord.

Läs mer om Godby Shipping på www.godbyshipping.fi