Rapid Images i Göteborg utökar serverrummet och bygger ut sedan tidigare installerat Stat-X släcksystem

Stat-X släcksystem installerades redan 2012 i serverrummet och har enligt företaget fungerat utmärkt utan några som helst störningar.

Inga kostnader för service och underhåll under de dryga två år som anläggningen varit i drift. årliga revisionsbesiktningar har utförts utan anmärkningar.

Företaget växer snabbt och flyttar in i större lokaler med behov av större serverrum. Vi fick nöjet att leverera Stat-X släcksystem även till det nya rummet.

Under 1 och en halv dag kunde vi riva gamla anläggningen. Flytta befintliga Stat generatorer till nya rummet, komplettera med ytterligare enheter för det större rummet samt utföra installation och driftsätta anläggningen.