Uppsala Brandförsvar förstärker vidare första insatser med ytterligare First Responder.