NCC

NCC Sverige AB

Stat-X aerosolsläcksystem till solcellanläggning i Uppsala.

Leverans inklusive installation av Stat-X släckanläggning i batterirum för lagring av litiumbatterier för solcellanläggning.

Läs mer om Stat-X Aerosolgeneratorer
Se även det självklara släcksystemet