Holmbergs på åland har installerat Stat-X släcksystem i kemikalieutrymme för målarfärg m.m. på Ms Doppingen.