Räddningstjänsten förstärker första insatsen med First Responder.

Mer info om First Responder