Räddningstjänsten förstärker första insatsen med First Responder.