JT Security AB har installerat STAT-X släcksystem på reservkraftsaggregaten hos Lantmäteriet i Gävle för automatisk brandsläckning.