JTSecurity AB har leverarat och installerat STAT-X släcksystem i server och kopplingsrum hos Gävle Vatten, för automatisk släckning vid uppkommen brand.