IT-System i Dalarna AB i Leksand har installerat Stat-X automatiska brandskyddssystem som skydd för sina servrar.

Företaget svarar med sin serverhall, för driften för ett antal externa kundföretag. Serverhallen är placerad i IT-Systems egna lokaler i Leksand.

Man har valt att utrusta serverhallen med Stat-X Brandskyddssystem för att uppnå betryggande säkerhet mot brand och därmed minska risken för störningar i datadriften, hos sina kunder.