IT-System i Dalarna AB i Leksand installerade 2010 Stat-X automatiska släckanläggning för brandskydd av serverhall och bygger ut nu.

Företaget svarar med sin serverhall, för driften för ett antal externa kundföretag. Serverhallen är placerad i IT-Systems egna lokaler i Leksand.

Man beslutade att utrusta serverhallen med Stat-X släcksystem för att uppnå betryggande säkerhet mot brand och därmed minska risken för störningar i datadriften, hos sina kunder.

Företaget har sedan 2010 utvecklat mycket positivt och bygger nu under 2013 ut serverhallen för att möta ökade kapacitetsbehov och bygger samtidigt ut Stat-X släcksystem med ytterligare aerosolgenerator.

Utbyggnaden av Släcksystemet är mycket enkel genom att man ansluter ytterligare generator till slinga och centralenhet som finns sedan tidigare.