Hedemora Energi

Hedemora Energi använder Stat-X släcksystem som brandskydd i sin serverhall.
Uppgradering har utförts under 2019