Hedemora Energi

Hedemora Energi använder Stat-X släcksystem som brandskydd i sin serverhall.
Uppgradering har utförts under 2019

Broschyr Stat-X Brandsläckning med Aerosol
Läs mer om elektrisk aktiverade aerosolgeneratorer