STAT-X släcksystem har installerats i ett av vattenverken hos Gävle Vatten för automatisk släckning vid uppkommen brand.

JT Security AB har utfört installationen.