Fortifikationsverket

Garnison Eksjö har valt att byta ut befintligt gassläcksystem till Stat-X aerosolbaserade släcksystem vid två anläggningar. Både serverrum och televäxelrum är numera utrustade med Stat-X släcksystem som brandskydd.