Securitas Södertälje utrustar bevakningsfordon med First Responder för första insats.