Securitas Södertälje utrustar bevakningsfordon med First Responder för första insats.

Mer info om First Responder