PMS behöver förstärka säkerheten beträffande brandskydd i sin verksamhet vid utförande av cisternkontroller på bensinstationer och vid svetsningsarbeten.

Genom att ha First Responder tillgänglig direkt vid arbetsplatsen gör man det möjligt att omgående agera med en första insats om en brandsituation plötsligt skulle uppkomma.