Brandskyddet på S/Y Pink Gin har uppgraderats med hjälp av Stat-X i utrymen för:

  • Datautrustning
  • Elskåpsgrupper
  • Gasbox
  • Gyrokompass
  • Stuvutrymmen för bl.a. dykutrustning

Man har valt system med elektrisk aktivering för vissa utrymmen och system med termiska generatorer för övriga.