Orica

Vi har under året utfört 10-års service på Stat-X släcksystem hos Orica i Gyttorp. Servicen utförd på såväl elrum som hydraulikrum.
Stat-X släckgeneratorerna har under 10-årsperioden fungerat problemfritt och utan något behov av underhållsinsats.
Motsvarande serviceinsats blir först efter ytterligare 10 år.